LAUR GOSPODARNOŚCI DLA GMINY ŚWINNA!

W dniu 05.06.2010 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Uroczystość przyznania „Laurów Gospodarności” w konkursie zorganizowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, przy udziale GRUPY BPS SA.

Nagrody przyznawane były w 6 kategoriach, a nominowanych do otrzymania Laurów było 40 gmin z terenu całej Polski.

 

Gmina Świnna uzyskała nominacje w 2 kategoriach: Rozwój Kultury i Dziedzictwa Kulturowego oraz Harmonijny Rozwój. Ostatecznie Laur Gospodarności dla Gminy Świnna przyznany został w kategorii Rozwój Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Nagrodę z rąk Prezesa EFRWP odebrał osobiście Wójt Gminy Świnna Pan Henryk Jurasz. W uroczystości brali również udział: Przewodniczący Rady Gminy Świnna Pan Kazimierz Dzikioraz Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu Pan Przemysław Kubaszek.

Ze strony organizatorów, m.in. w związku z XX-leciem Fundacji, uroczystość uświetnili swoją obecnością m.in.: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Pan Jerzy Buzek, Minister Rolnictwa Pan Marek Sawicki, były Minister Rolnictwa Pan Artur Balazs. Uroczystość w przepięknej Sali Balowej Zamku Królewskiego prowadziła Pani Magda Mołek, a uświetnił ją swym recitalem Pan Waldemar Malicki.

GRATULUJEMY !!!.

top