Liberalizacja BHP

Liberalizacja BHP? Więcej wypadków

„Rzeczpospolita” przypomina, że od 1 stycznia 2019 r. nie trzeba okresowo szkolić milionów pracowników administracyjno-biurowych. W Kodeksie pracy pojawił się bowiem art. 2373 § 22. Zgodnie z przepisem z tego obowiązku zwolniono tysiące firm działających w 18 grupach działalności, w tym produkcji odzieży, produkcji skór i wyrobów ze skór wyprawionych, handlu hurtowego i detalicznego pojazdów samochodowych, naprawy pojazdów samochodowych, handlu hurtowego i detalicznego czy transportu lotniczego.

Tymczasem  z doświadczeń PIP wynika, że brak odpowiednio przeszkolonego pracownika może być przyczyną wypadku przy pracy. „W latach 2016-2018 inspektorzy stwierdzili, że bezpośrednią przyczyną prawie 1200 wypadków zbadanych przez PIP, w których poszkodowanych zostało 1270 osób, w tym 480 doznało ciężkich obrażeń, a 173 poniosły śmierć, był brak szkolenia lub odpowiednich kwalifikacji u pracownika. Zdaniem PIP, gdyby pracodawcy sumiennie wykonali obowiązki szkolenia pracowników, nie doszłoby przynajmniej do części tych zdarzeń” – napisano. Według dziennika w wykrytych przez PIP nieprawidłowościach przodują przetwórstwo przemysłowe i branża budowlana. Co ważne, najczęściej poszkodowanymi w takich wypadkach są osoby młode, na początku kariery zawodowej, w wieku 20-29 lat”

Źródło: Rzeczpospolita

top