Linia kredytowa w rachunku bieżącym.

Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności (np. zakup towarów
handlowych lub innych środków obrotowych, finansowanie kosztów bieżących
działalności podstawowej).

Okres kredytowania: 1 rok z możliwością odnowienia na następne okresy
roczne. Odsetki płatne miesięcznie w ciężar rachunku bieżącego do ostatniego
dnia każdego miesiąca.

Warunki dodatkowe: posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym
w Radziechowach-Wieprzu.

Wysokość kredytu: uzależniona od wysokości obrotów na rachunku.
Jest możliwość udzielenia kredytu na podstawie historii obrotów z innego Banku.

Najważniejsze dokumenty: zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu
Skarbowego, dokumenty na podstawie których prowadzona jest działalność
(np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, regon, NIP, umowa spółki, odpis
KRS, statut itp.), dokumenty o finansach z dwóch ostatnich lat oraz z roku
bieżącego, plany finansowe na cały okres kredytowania, dokumenty dotyczące
zabezpieczenia.

top