Lubimy pracować zdalnie

Opublikowano raport z badania ?Rynek pracy zdalnej a oczekiwania pracowników. Edycja polska 2018?. Wyniki są jednoznaczne: Polacy są bardziej zadowolonymi pracownikami, gdy mogą liczyć na możliwość pracy zdalnej.

Celem raportu było pokazanie zmian na polskim rynku pracy, w tym w szczególności pracy zdalnej. Raport przedstawia perspektywę pracownika i pracodawc wobec obecnej sytuacji na rynku pracy, motywacji i czynników wpływające na zadowolenie z pracy oraz stosunku do pracy zdalnej.

Obecnie tylko co trzeci pracujący Polak może skorzystać z takiego modelu współpracy. Aż 52% z tych osób nie mających takiej mozliwości, chętnie pracowałaby zdalnie przez zdecydowaną większość czasu, a 33% z nich deklaruje chęć pracy zdalnej do 10 dni w miesiącu.

Badanie ?Przyszłość pracy zdalnej 2018? zostało przeprowadzone na próbie 600 pracujących osób w wieku od 20 do 60 lat w maju tego roku.

Źródło: hrpolska.pl

top