Mały ZUS plus. Od kiedy?

Senat pod koniec ub. roku przyjął przepisy wprowadzające tzw. Mały ZUS Plus. Za projektem było 97 senatorów, nikt nie był przeciw i nikt się nie wstrzymał. Ustawa zakłada obniżenie wysokości składek dla najmniejszych przedsiębiorstw i uzależnienie ich od dochodów z roku poprzedniego. Dotyczy to firm, które nie przekraczają miesięcznie dochodu do 6 tys. zł i przychodu do 10 tys. zł. Mały ZUS ma wejść w życie od lutego 2020. Uprawnieni do Małego ZUS w obecnej formule powinni zgłosić chęć korzystania z tej ulgi do 8 stycznia 2020 r. Co ciekawe, podczas prac nad ustawą w Sejmie, choć opozycja miała dużo uwag, to ostatecznie również izba niższa parlamentu zagłosowała jednogłośnie za. Projekt ustawy dotyczący zmian w składkach ZUS został przygotowany przez resort rozwoju, kierowany przez Jadwigę Emilewicz. Dzięki nowym przepisom prawo do niższych składek ZUS dla małych firm może objąć 320 tys. przedsiębiorców.

Źródło: Money.pl

top