Masz prawo do dobrego prawa

Skomplikowane przepisy podatkowe, formalizm i biurokracja w czynnościach administracyjnych, kary za nieterminowość dokonywanych opłat ? to najczęstsze powody, hamujące rozwój mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. Ma się to zmienić. Każde nowe przepisy, które będą dotyczyć takich firm, będą badane pod kątem ich wpływu na swobodę ich działalności gospodarczej. Nowelizację ustawy w tym zakresie podpisał już Prezydent RP.

To właśnie najmniejsze firmy mają w Polsce największy udział w Produkcie Krajowym Brutto. Charakterystyczne dla Polski rozdrobnienie biznesu obrazują liczby ? mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa to w Polsce aż 99,8 procenta wszystkich podmiotów gospodarczych. Inicjatywa, według której stanowienie prawa ma być badane pod kątem wpływu na małe i średnie firmy i specyfikę ich funkcjonowania, wyszła od prezydenta Andrzeja Dudy. Szczegółowo badane będą w trakcie procesu legislacji propozycje przepisów, dotyczących praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej.Rezultat tych badań ma być każdorazowo podstawowym elementem uzasadnienia wprowadzanych zmian.  Do Sejmu projekt ustawy trafił w połowie ub. roku, a posłowie przyjęli go pod koniec stycznia br.

top