Miejsce Polski w budżecie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020.

Na początku lutego w Brukseli odbył się szczyt Unii Europejskiej, którego najważniejszym wydarzeniem było uchwalenie budżetu Wspólnoty na lata 2014-2020. Już dziś możemy powiedzieć, że Polska otrzyma wsparcie finansowe na realizację polityki spójności. Kwota 72,9 mld euro ma być dla naszego kraju motorem rozwoju obszarów wiejskich, jak również ma posłużyć wypracowaniu funduszy spójności i pozostałych polityk o europejskim charakterze.

Celem nowo pozyskanych środków jest głównie rozwój polskiego rynku pracy, poprzez inwestowanie ich w cele rozwojowe i tym samym tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto środki unijne będzie można wykorzystywać na pokrycie VAT-u, który jest płacony przez samorządy od inwestycji finansowanych przez UE. W ogólnym przeliczeniu Polska może więc zyskać dodatkowo 7 mld euro.

Miłym zaskoczeniem okazał się fakt, że w nowym budżecie Unii Europejskiej to właśnie nasz kraj jest największym beneficjentem unijnych środków.

top