Mikropłatności zdobywają europejski oraz polski rynek płatności mobilnych.

Firma Frost&Sullivan przeprowadziła szczegółowe badania w zakresie zmian, jakie zachodzą na rynkach płatności w krajach, należących do Unii Europejskiej. Zgodnie z uzyskanymi danymi oraz prognozami rozwoju owych rynków, stwierdzono, że do 2017 roku aż o 28,7% wzrośnie średnia roczna stopa wzrostu na prężnie rozwijającym się dziś rynku kart zbliżeniowych. Nie tylko karty zbliżeniowe, ale i tablety oraz smartfony wpłyną na rozwój rynku m-commerce (płatności moblinych), dla którego w latach 2011-2018 zakłada się około 10,6%wzrostu.

Jeśli przyjrzymy się polskiemu rynkowi, to zgodnie z danymi Frost&Sullivan, gotówka wciąż jest numerem jeden w portfelach Polaków, dla których stanowi ona około 90% wszystkich płatności. Niemniej, coraz bardziej innowacyjne rozwiązania, od kart zbliżeniowych po komunikację bliskiego zasięgu, sprawiają, iż polski rynek takich płatności, powoli, ale systematycznie się rozwija.

Zgodnie z zapowiedziami Frost&Sullivan płatności elektroniczne będą przynosić coraz większe korzyści makroekonomiczne i rozwój niespotykanych dotąd technologii, o których nie tak dawno pisano jedynie w powieściach sci-fi.

top