Ministerstwo finansów zmniejsza podaż obligacji skarbowych

Niska inflacja, mniej obligacji

W marcu inflacja w Polsce wyniosła 1,3 proc. Był to poziom dosyć zaskakujący i jest niemal pewne, że przynajmniej do połowy 2019 roku Rada Polityki Pieniężnej nie podniesie stóp procentowych.

Polskie krótkoterminowe obligacje skarbowe cieszą się dużym zainteresowaniem na rynku papierów wartościowych. Z kolei te z 10-letnim okresem wykupu, których rentowność spadła do poziomu z 2016 roku, już mniej. Skarb Państwa w dużej mierze zaspokoił już potrzeby pożyczkowe na ten rok, skutkiem czego zmniejszona będzie podaż państwowych papierów dłużnych w drugim półroczu br. Sytuacja na rynkach finansowych jest jednak dynamiczna, więc inwestorzy powinni być czujni.

top