Mobilnie w Etno Banku Spółdzielczym

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 08.12.2014 roku ETNO Bank Spółdzielczy uruchomił w ramach usługi Internet Banking możliwość obsługi konta za pomocą kodów/haseł sms. Klienci pragnący zmienić dotychczasowy sposób autoryzacji z listy haseł jednorazowych na kod/hasła jednorazowe przekazywane w formie sms – proszeni są o złożenie odpowiednich dyspozycji w placówkach Banku. Wybór autoryzacji poprzez hasła sms wyklucza korzystanie z listy haseł jednorazowych (dopuszczalny jest tylko jeden sposób autoryzacji).

Uruchomiona została również możliwość obsługi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego z użyciem telefonu komórkowego (smartfonu lub tabletu). Po wejściu z użyciem telefonu na stronę www.etnobank.pl można pobrać aplikację ułatwiającą obsługę konta IB z użyciem tych urządzeń. Jednocześnie można obsługiwać konto IB w wersji standardowej.

Informujemy również, iż w Oddziale I w Radziechowach-Wieprzu uruchomiona została usługa wpłaty na rachunek w ETNO Banku Spółdzielczym za pośrednictwem bankomatu/wpłatomatu. Celem uruchomienia tej usługi wymagane jest posiadanie karty płatniczej/bankomatowej Banku oraz wizyta w jednej z placówek.

top