Na wsi będzie lepiej

Rząd postanowił pomóc polskim wsiom. Dzięki Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju na wsiach ma żyć się lepiej. Planowana jest m.in. budowa dróg, kanalizacji i wodociągów. Mieszkańcy polskich wsi już nie mogą doczekać się obiecywanych zmian. Czy realizacja strategii się powiedzie?

Wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki przewiduje, że inwestycje w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju potrwają do 2030 r. Podkreśla, że wprowadzenie tak dużych zmian nie jest łatwym zadaniem i potrzeba na to sporo czasu. Do zrealizowania jest aż 170 projektów.

Mimo, że współcześnie różnice w komforcie życia na wsi i w mieście się minimalizują to wciąż w miastach poziom życia jest wyższy niż na wsiach. Co prawda, dochody mieszkańców wsi rosną, ale mieszkańców miast też. W takiej sytuacji wieś w porównaniu z miastem wypada gorzej. Dzięki Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju dochody w wiejskich gospodarstwach domowych mają wzrosnąć.

Dochody to nie jedyny czynnik, który różni wsie i miasta. W małych miejscowościach gorzej rozwija się transport, utrudniony jest dostęp do internetu. Brakuje kanalizacji, wodociągów i dobrych dróg. W ramach strategii planuje się budowę wodociągów, kanalizacji i dróg oraz zwiększenie dostępności do internetu.

W społecznościach wiejskich ważną rolę odgrywają instytucje publiczne – szkoły, przedszkola czy ośrodki zdrowia. Wciąż takich miejsc na wsiach jest zbyt mało. To również rząd chce zmienić.

Uchwała dotycząca Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju została już podjęta przez Radę Ministrów. Ministrowie podkreślają jak ważny jest ten dokument i mają nadzieję, że to wielki krok w stronę rozwoju polskich wsi.

źródło: www.money.pl

top