Najniższe gwarantowane świadczenia

Od 1 marca 2020 r. emeryci będą mogli liczyć na nieco większe świadczenia. Szacuje się, że średnia emerytura wzrośnie o 52 zł, a podstawowa o 25 zł netto. To jednak tylko prognozy – oficjalne dane mają zostać opublikowane w styczniu przyszłego roku przez GUS.

 

W tym roku minimalna emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wyniosły 1100 zł, natomiast renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 825 zł.

Kwota rolniczej emerytury podstawowej stanowi 938,97 zł, jednak KRUS podwyższy ją do 1100 zł – „Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1.100,00 zł) ? Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.100,00 zł”.

 

Dla niektórych seniorów to jednak wciąż za mało. Wzrost inflacji, czy kosztowne lekarstwa doprowadziły do tego, że w 2018 r. na emeryturze pracowało 747, 2 tys. osób, czyli o 30% więcej w skali ostatnich 4 lat. Większość z nich stanowiły kobiety, głównie dlatego, że otrzymują niższe świadczenia ze względu na krótszy staż pracy oraz mniejsze zarobki.

top