ETNO Bank Spółdzielczy rozpoczął działalność w 1983 roku jako Bank Spółdzielczy w Radziechowach- Wieprzu. Jest najmłodszym bankiem spółdzielczym na terenie żywiecczyzny. W 1996 roku, w struktury Banku został włączony Bank Spółdzielczy w Milówce, będący kontynuatorem najstarszego w tym rejonie, a założonego w 1878 roku – Towarzystwa Oszczędności i Pożyczek „Opatrzność”.

Dnia 02.08.1982 roku miało miejsce pierwsze posiedzenie Komitetu Założycielskiego Banku. Sądowe postanowienie o zarejestrowaniu Spółdzielni zapadło15.11.1982, a już dwa w tygodnie później odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu. W skład komitetu założycielskiego oraz organów statutowych Banku weszli wówczas mieszkańcy gminy Radziechowy-Wieprz, działacze społeczni i samorządowi, dla których środowisko lokalne stanowiło oparcie w dążeniu do rozwoju gminy i umacnianiu tradycji polskiej spółdzielczości. Do ich grona należeli m.in. : Karol Ciućka, Stanisław Ciurla, Stefan Ciurla, Tadeusz Czulak, Władysław Duraj, Józefa Hojdys, Julian Jura, Maria Kosiec, Anna Piecuch, Irena Syposz, Jerzy Talik, Waleria Tracz, Józef Waligóra, Helena Zagórska. Z ich grona wyłoniono pierwszą Radę Nadzorczą. W skład pierwszego Zarządu Banku weszli : Waleria Tracz, Irena Syposz, Helena Zagórska.

Bank systematycznie powiększa swoje fundusze własne, niosąc jednocześnie wsparcie dla lokalnych organizacji, fundacji, stowarzyszeń, imprez, czy obchodów. Dowodem tego są liczne wyróżnienia, dyplomy i podziękowania przekazywane na ręce Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.

Konta organizacji społecznych Bank prowadzi nieodpłatnie, jest również organizatorem cyklicznych konkursów dla szkół podstawowych i gimnazjów, propagujących wiedzę o bankowości i finansach.

Bank osiągał dobre wyniki ekonomiczno-finansowe, których uznaniem było m.in. wyróżnienie za osiągnięcie najwyższego zwrotu z aktywów netto w grupie banków spółdzielczych Związku Krajowego Banków Spółdzielczych, „Złoty Gepard Biznesu 2009”.

31.05.2012 roku Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu zdobył nagrodę Orła Agrobiznesu za całokształt działalnosci Banku.

Od początku swego istnienia Bank zrzeszony był najpierw w Banku Gospodarki Żywnościowej, następnie w Małopolskim Banku Regionalnym S.A., zaś obecnie kontynuuje współpracę w ramach zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

W ostatnich latach poprzez stały i dynamiczny rozwój, Bank miedzy innymi systematycznie powiększa liczbę swoich placówek. Posiada oddziały w Radziechowach-Wieprzu i Milówce, Filie w Żywcu i Bielsku-Białej oraz punkty kasowe w Rajczy, Świnnej i Lipowej oraz Szczyrku. Od 2007 roku Bank prowadzi działalność w nowej siedzibie.

Od 01.06.2014 roku Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu działa pod nową nazwą ETNO Bank Spółdzielczy.

Zasadnicza działalność Banku skupia się na terenie 5 gmin wiejskich oraz 3 gmin miejskich. Na terenie działają liczne firmy handlowo-usługowe, remontowo-budowlane, transportowe i turystyczne.

Oferta ETNO Banku Spółdzielczego jest nowoczesna i potrafi zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających Klientów. Służy im grono doświadczonych i kompetentnych doradców bankowych.

Świadcząc usługi dla lokalnej społeczności – Bank jest świadomym i odpowiedzialnym członkiem tej wspólnoty.

W zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej Bank potrafił utrzymać niezależność oraz sprostał konkurencji, pozostając ważnym punktem gospodarki lokalnej Powiatu Żywieckiego.

top