Zrzeszenie BPS

Grupę BPS tworzy 357 banków spółdzielczych, dwa banki współpracujące i Bank BPS jako bank zrzeszający.

Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą centrali w Warszawie, został utworzony 15 marca 2002 roku.

Grupa BPS pomimo ogólnopolskiego charakteru za jedno z głównych zadań uważa wspieranie rozwoju regionalnego i lokalnego. Prowadzona polityka produktowo-cenowa jest dostosowana do zróżnicowania gospodarczo – ekonomicznego poszczególnych regionów kraju.

top