Nie dla faktur na podstawie paragonu

Od 1 września przedsiębiorcy nie będą mogli już wystawiać faktury na podstawie paragonu. Wcześniej mieli na to 3 miesiące od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonali zakupu. Zmiany wynikają z nadwyrężeń podatkowych, których dopuszczali się właściciele firm, często zbierając paragony innych osób i wliczając je do swoich kosztów. Różnica VAT-u, którego faktycznie nigdy nie zapłacili, była zwracana. Szacuje się, że właśnie takie działania uszczuplały budżet państwa co roku o 1,5 mld zł.

 

Od września przedsiębiorcy będą mogli uzyskać fakturę na podstawie paragonu tylko wtedy, jeśli będzie na nim widniał ich numer NIP. Do obowiązków nabywcy należeć będzie wcześniejsze poinformowanie sprzedawcy o chęci wystawienia faktury. W przypadku złamania nowego przepisu, karą zostaną obarczone obie strony. Jej kwota będzie wynosić 100 proc. kwoty podatku VAT wskazanej na fakturze i zostanie nią obciążony zarówno przedsiębiorca jak i sprzedawca.

top