Nie płacisz? Zarejestrują cię szybciej

Od kilku miesięcy funkcjonują zmienione przepisy dotyczące dłużników. Mogą oni być wpisywani oni do biura informacji gospodarczej już po 30 dniach od upływu terminu zapłaty.

Dotychczas obowiązujące przepisy pozwalały na wpisanie dopiero po 60 dniach. Nowelizacja zaproponowana przez Ministerstwa Rozwoju ma na celu zmniejszenie zatorów płatniczych i obniżyć strat wierzycieli. Co jeszcze uległo zmianie?

Dotychczas biura informacji gospodarczej udostępniały tylko dane zgromadzone przez siebie. Od końca ub. roku mogą wykorzystywać również informacje, zawarte w publicznych rejestrach. Są to REGON, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości czy PESEL, a od początku br. również informacje o niezapłaconych podatkach gromadzone w Rejestrze Należności Publicznoprawnych.

top