Niepokojąca sytuacja demograficzna w Polsce

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny liczba ludności w Polsce spada od siedmiu lat. Pod koniec 2018 r. wyniosła 38 411 tys. osób, czyli zmniejszyła się o 22 tys. w porównaniu z rokiem 2017 – liczba urodzeń była niższa od liczby zgonów o ok. 26 tys.

 

To efekt starzenia się osób z powojennego wyżu demograficznego, co oznacza, że przybywa ludzi w wieku poprodukcyjnym, czyli 60+. Na przestrzeni lat ich liczba z 4889 tys. wzrosła w ostatnim roku do 8206 tys., a osoby w wieku produkcyjnym mobilnym stanowią jedynie 15447 tys. osób.

 

Na liczbę ludności w Polsce ma wpływ również saldo migracji. W ubiegłym roku osób, które z zagranicy zameldowały się z powrotem w kraju było 15447 tys., natomiast wyemigrowało prawie 12 tys. Nie są jednak znane dokładne liczby, ponieważ niektóre migracje mogły zostać niezarejestrowane.

 

W tym roku pod koniec maja populacja wyniosła 37 773 600 osób, średnią wieku jest 41,9 lat, a dzietność to 1,29. Kolejne lata niestety wcale nie rokują lepiej. W 2050 r. przewidywana liczba ludności to 32 516 000, a średnia wieku to 48,8 lat – na lepsze ma jedynie zmienić się dzietność (do 1,58).

 

W ogólnej liczbie ludności Polski udział kobiet stanowi prawie 52%. Na 100 mężczyzn przypada ich 107, jednak nie jest to zaskoczeniem – ta sytuacja jest niezmienna od kilkunastu lat.

top