Niższe ceny energii elektrycznej w Polsce.

Polskie firmy energetyczne oraz firmy doradcze i instytucje finansowe zakładały wzrost cen energii w 2013 roku. Taki scenariusz i założenia były wynikiem analizy przeprowadzonej we wrześniu 2011 r. przez Agencję Rynku Energii. Zgodnie z publikacją „Aktualizacja Prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię do roku 2030”, zleconą przez Ministra Gospodarki, ceny energii elektrycznej miały iść mocno w górę. Wbrew tym przewidywaniom, ceny te wcale nie wzrosły, ale zanotowały wyraźny spadek. Analitycy zakładali, że cena hurtowej energii elektrycznej w 2013 r. wyniesie w naszym kraju 237,90 zł za MWh.

Poniżej prezentujemy Państwu jak przedstawia się faktyczna wartość cen energii w II i III kwartale 2013 r. w odniesieniu do jej prognozowanej wartości:

  • Wartość kontraktu na rynku terminowym z uwzględnieniem dostawy energii w II kwartale 2013 wyniosła 179,01 zł za MWh, a więc jest niższa odprognozowanej stawki o 58,89 zł.
  • Wartość kontraktu na rynku terminowym z uwzględnieniem dostawy energii w III kwartale 2013 wyniosła 160,50 zł za MWh, a więc jest niższa odprognozowanej stawki aż o 77,40 zł.

Spadek zużycia energii w stosunku do PKB oraz trwały wzrost efektywności energetycznej uznaje się za główne czynniki tak korzystnej zmiany cen dla polskiego odbiorcy energii elektrycznej.

 

top