Nowa Ordynacja podatkowa – nadchodzą zmiany

Ordynacja podatkowa to ustawa z 1997 r., regulująca m.in. polskie prawo podatkowe, organy podatkowe oraz zawierająca normy prawa karnego skarbowego – w 2019 r. ma przejść nowelizację.

 Nowa Ordynacja podatkowa przewiduje większą ochronę praw podatnika w jego kontaktach z administracją podatkową oraz zwiększenie efektywności i skuteczności poboru podatków. Gwarantem ochrony praw podatników będzie Rzecznik Praw Podatnika, który ma wspierać zmianę i tworzenie nowych standardów funkcjonowania administracji skarbowej.

 Projekt ustawy – Ordynacja podatkowa reguluje m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, formy załatwiania spraw podatkowych na zasadzie konsensusu (tj. umowy podatkowe, mediacja, konsultacje skutków podatkowych transakcji) oraz przepisy chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych. Nowe przepisy wprowadzają zakaz orzekania na niekorzyść podatnika, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, możliwość rezygnacji z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu czy dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia.

top