Nowe składki w ZUS

Weszło w życie nowe prawo Przedsiębiorców, czyli szereg zmian w ustawach związanych z działalnością firm, przedsiębiorstw i biznesem, które wpływają na ich sytuację. Mowa przede wszystkim o tzw. ?uldze na start? czyli zwolnieniu przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą z uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze pół roku prowadzenia tej działaności. Dotyczy to składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, należy jednak opłacać składkę zdrowotną oraz podatek dochodowy. Kto może skorzystać?

Ulga na start przysługuje tym, którzy po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą lub podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Nie można też wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy. Co ważne, przedsiębiorcy, którzy wykazują miesięczne przychody nie wyższe niż 1050 zł nie będą musiały zatem zgłaszać faktu prowadzenia działalności gospodarczej, czyli nie zapłacą żadnych składek.

Warto zaznaczyć, że 1 kwietnia 2018 r. zmienia się wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe. Jeśli pracodawca zatrudnia nie więcej niż 9 pracowników, składka ta zostaje obniżona do wysokości 1,67 proc.

top