Od 01.06.2014 r. działamy pod nową nazwą – ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY

Zarząd Banku uprzejmie informuje, że nastąpiła zmiana firmy Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu jako podmiotu gospodarczego. Od dnia 01.06.2014 roku działamy pod firmą:

ETNO BANK SPÓŁDZIELCZY, w skrócie : ETNO BS

Nowe brzmienie firmy Banku zostało ujawnione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej , VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000005962, na mocy postanowienia w/w Sądu Rejonowego z dnia 28.05.2014 roku, sygnatura akt sprawy BB.VIII NS-REJ. KRS/3672/14/881.

Zmianie ulega również adres strony internetowej na:www.etnobank.pl

W okresie przejściowym, ok. 14 dni – funkcjonowała będzie równolegle również poprzednio używana strona internetowa (www.bankradziechowy.pl).

Pozostałe dane identyfikacyjne Banku: siedziba, adres, NIP, REGON, numery kont, numery telefoniczne – pozostają bez zmian.

Zmiana nie jest związana z żadnymi przekształceniami w strukturze organizacyjnej ani własnościowej Banku. Jej celem jest nawiązanie do tradycji i folkloru terenu na którym Bank prowadzi działalność oraz wyróżnienie go spośród innych banków spółdzielczych, które uruchamiają swoje placówki na tym terenie.

W związku z powyższym – prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanej do nas korespondencji oraz ewentualnych rozliczeniach dokonywanych z naszym Bankiem.

 

                                                                                                 Zarząd

ETNO Banku Spółdzielczego

top