Kredyty dla gospodarstw rolnych

Kredyty –  pamiętaj nasi doradcy są do Twojej dyspozycji pomogą znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej działalności.

Oferujemy kredyty dopasowane do potrzeb Twojej Firmy

  • obrotowy odnawialny
  • linia odnawialna w rachunku bieżącym
  • inwestycyjny
  • rewolwingowy
  • płatniczy
  • obrotowy
  • pożyczki przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy (we współpracy z AriMR)
  • kredyty rolnicze, w tym preferencyjne (we współpracy z ARiMR)

Oprócz tego polecamy:

  • doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (m.in. rodzaje programów pomocowych)
top