kredyt inwestycyjny

Cel kredytu: realizacja projektów inwestycyjnych, polegających na zwiększeniu majątku (np. budowa lub modernizacja budynku przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej, zakup lub modernizacja środka trwałego – maszyny, urządzenia, pojazdy, koparki, linie technologiczne itp.).

Okres kredytowania: do 10 lat, możliwość okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.

Wkład własny: minimum 20%.

Najważniejsze dokumenty: biznes plan, kosztorys inwestycji, zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego, dokumenty na podstawie których prowadzona jest działalność (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, regon, NIP, umowa spółki, odpis KRS,  statut itp.), dokumenty o finansach z dwóch ostatnich lat oraz z roku bieżącego, plany finansowe na  cały okres kredytowania, dokumenty dotyczące  zabezpieczenia.

top