kredyt obrotowy

Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności (np.zakup towarów handlowych lub innych środków obrotowych, finansowanie kosztów bieżących działalności podstawowej).

Okres kredytowania: do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat).

Najważniejsze dokumenty: zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego, dokumenty na podstawie których prowadzona jest działalność (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, regon, NIP, umowa spółki, odpis KRS, statut itp.), dokumenty o finansach z dwóch ostatnich lat oraz z roku bieżącego, plany finansowe na okres kredytowania, dokumenty dotyczące zabezpieczenia.

top