kredyt rewolwingowy

Cel kredytu: finansowanie bieżącej działalności (np.zakup towarów handlowych lub innych środków obrotowych, finansowanie kosztów bieżących działalności podstawowej).

Okres kredytowania: 1 rok z możliwością odnowienia na następne okresy roczne. Odsetki płatne miesięcznie.

Warunki dodatkowe: posiadanie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Radziechowach-Wieprzu.

Najważniejsze dokumenty: zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego, dokumenty na podstawie których prowadzona jest działalność (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, regon, NIP, umowa spółki, odpis KRS,  statut itp.), dokumenty o finansach z dwóch ostatnich lat oraz z roku bieżącego, plany finansowe na  cały okres kredytowania, dokumenty dotyczące zabezpieczenia.

top