kredytowa linia hipoteczna

Cel kredytu: finansowanie dowolnego celu związanego z działalnością gospodarczą.

Okres kredytowania: do 10 lat, możliwość okresu karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy.

Warunki dodatkowe: prowadzenie działalności od dwóch lat, hipoteczne zabezpieczenie kredytu o wartości dwukrotnie wyższej niż kwota kredytu, prowadzenie rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Radziechowach-Wieprzu.

Najważniejsze dokumenty: biznes plan,  zaświadczenia o niezaleganiu z ZUS i Urzędu Skarbowego, dokumenty na podstawie których prowadzona jest działalność (np. wpis do ewidencji działalności gospodarczej, regon, NIP, umowa spółki, odpis KRS,  statut itp.), dokumenty o finansach z dwóch ostatnich lat oraz z roku bieżącego, plany finansowe na okres kredytowania, dokumenty dotyczące  zabezpieczenia.

top