Podstawowy rachunek płatniczy

Podstawowy rachunek płatniczy, to rachunek:

  • przeznaczony dla klientów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej w Banku lub SKOK;
  • spełniający warunku Ustawy z dnia 30 listopada 2016r. „Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw”;
  • umożliwiający wykonywanie transakcji przewidzianych w Ustawie dla rachunku podstawowego.

Jakie usługi są dostępne w Podstawowym rachunku płatniczym?

  • Wpłaty i wypłaty gotówki
  • Realizacja zleceń płatniczych
  • Karta debetowa

Jakie operacje można wykonać za darmo?

  • Prowadzenie rachunku
  • Wykonanie 5 krajowych transakcji płatniczych w miesiącu
  • Wykonanie 5 transakcji w bankomatach i wpłatomatach obcych w kraju
  • Operacje w bankomatach i wpłatomatach własnych

Pozostałe informacje dostępne w zakładce:
Informacje – Dokumenty dotyczące opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym – Podstawowy rachunek płatniczy

top