Tabela opłat i prowizji

Wyciąg z Taryfy Prowizji i Opłat pobieranych przez ETNO Bank Spółdzielczy za czynności bankowe. 

 

OTWARCIE RACHUNKU:
Oszczędnościowo-rozliczeniowego 0,00 zł
Wkładu oszczędnościowego a`vista 0,00 zł
Dla przedsiębiorców 5,00 zł jednorazowo
Scilicent Bonum Bez opłat
PROWADZENIE RACHUNKU:
Oszczędnościowo-rozliczeniowego 6,00 zł miesięcznie
Wkładu oszczędnościowego a`vista 0,00 zł
Lokaty terminowej 0,00 zł
Dla przedsiębiorców
bieżącego- 16,00 zł miesięcznie
pomocniczego- 13,00 zł miesięcznie
Scilicet Bonum
bieżącego- 9,00 zł miesięcznie
pomocniczego- 5,00 zł miesięcznie
INNE OPŁATY:
Sporządzenie jeden raz w miesiącu zestawienia zmian stanu rachunku wraz z ustaleniem salda poprzez sporządzenie wyciągu z rachunku za miesiąc poprzedni (lub okres obejmujący kolejne 30/31 dni) i złożenie do dokumentów posiadacza rachunku, który odbiera je we wskazanej placówce ETNO Banku Spółdzielczego 0,00 zł
Sporządzenie po każdej zmianie salda rachunku wyciągu z informacją o zmianach stanu rachunku, ustaleniem salda i złożenie ich do dokumentów posiadacza rachunku, który odbiera je we wskazanej w umowie placówce ETNO Banku Spółdzielczego 10,00 zł miesięcznie
DZIAŁALNOŚĆ KREDYTOWA:
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- przyznania,odnowienia/przedłużenia limitu w ror do kwoty 10 000,00 zł 15,00 zł
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- przyznania, odnowienia/przedłużenia limitu w ror powyżej 10.000,00 zł 20,00 zł
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego- do kwoty 10 000 zł 15,00 zł
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku kredytu konsumenckiego powyżej 10.000 zł 20,00 zł
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o pożyczkę hipoteczną i pożyczkę hipoteczną HIP 100,00 zł
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt gotówkowy na zakup kolektorów słonecznych 100,00 zł
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą innego niż inwenstycyjny (od kwoty wniosku) – do kwoty  20.000,00 zł –   150,00 zł;
– do kwoty 100.000,00 zł –  200,00 zł;
– powyżej 100.000,00 zł –   250,00 zł;
– powyżej 500.000,00 zł –   300,00 zł;
Opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność gospodarczą-kredyt inwestycyjny (od kwoty wniosku) – do kwoty  20.000,00  zł – 150,00 zł;
– do kwoty 100.000,00 zł – 250,00 zł;
– powyżej  100.000,00 zł – 300,00 zł;
– powyżej 500.000,00 zł –  350,00 zł;
KARTY PŁATNICZE:
Wydanie karty Visa Classic Debetowa/MasterCard 10,00 zł
Opłata za przesyłke numeru PIN do karty 5,00 zł
Wydanie nowej i wznowionej karty Visa  Debetowa Business (ON-LINE) 40,00 zł
Opłata za przesyłkę numeru PIN do karty 5,00 zł
Prowizja za wydanie karty bankomatowej ETNO Banku Spółdzielczego służącej do wypłaty w bankomatach ETNO Banku Spółdzielczego Pierwsza karta – 0,00 zł,
każda następna – 6,00 zł;
Opłata miesięczna za administrowanie kartą bankomatową ETNO Banku Spółdzielczego -od każdej wydanej do rachunku 1,40 zł
Opłata miesięczna za admistrowanie kartą Visa Classic Debetowa/MasterCard- od każdej wydanej do rachunku 3,00 zł
Opłata miesięczna za administrowanie kartą Visa Business Debetowa (ON-LINE)-od każdej wydanej do rachunku 5,00 zł
INTERNET BANKING – SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
Korzystanie z systemu internetowego bankowości elektronicznej

– rachunek bieżący – 2,15 zł miesięcznie;
– rachunek pomocniczy – 2,15 zł miesięcznie;

– środki wyodrębnione- 2,15 zł miesięcznie

– rachunek ozczędnościowo-rozliczeniowy                  2,15 zł miesięcznie;

Polecenie przelewu na rachunki za pośrednictwem systemu internetowego bankowości elektronicznej- prowadzone w ETNO Banku Spółdzielczym 0,00 zł
Polecenie przelewu na rachunki za pośrednictwem systemu internetowego bankowości elektronicznej- prowadzone w innych bankach

0,75 zł za jeden przelew (w okresie promocji)) – dla rachunków osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej; Dla rachunków innych niż rachunki osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej stosuje się tę stawkę, jeśli umowa o prowadzenie rachunku nie stanowi inaczej.

RACHUNKI I OPERACJE DEWIZOWE
Otwarcie rachunku walutowego płatnego na każde żadanie
-dla Klienta instytucjonalnego – 0,00 zł       (PROMOCJA DO 31.12.2016 ROKU)

-dla Klienta indywidualnego – 0,00 zł 

Prowadzenie rachunku walutowego płatnego na każde żadanie
 
-dla Klienta instytucjonalnego – 0,00 zł
(PROMOCJA DO 31.12.2016 ROKU)
-dla Klienta indywidualnego – 3,00 zł 
Skup i sprzedaż walut obcych Bez opłat
Realizacja(sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w trybie standardowym

– przelewy SEPA- 10,00 zł od transakcji

– przelewy regulowane- 20,00 zł od transakcji

– polecenie wypłaty- 30,00 zł od transakcji

Zryczałtowane koszty banków posredniczących pobierane „z góry” od poleceń wypłaty:

  • przy kwotach do 5.000,00 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej – 50,00 zł od transakcji,
  • przy kwotach powyżej 5.000,00 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej – 80,00 zł od transakcji.
 
top