Parkingi w Polsce przejmują Litwini

Największy operator parkingów w Polsce został przejęty przez Lord LB Asset Management z Litwy

Największy operator parkingowy w Polsce przejęty został przez Lord LB Asset Management z Litwy. W takiej sytuacji co dziesiąte miejsce parkingowe w naszym kraju należeć będzie do Litwinów.

Akcje polskiej firmy parkingowej City Parking Group nabyła litewska firma Lord LB Asset Management. Transakcji dokonano przez Energy and Infrastructure SME Fund. Jak podkreśla zarząd tego funduszu, będzie on udzielał wsparcia City Parking Group w realizacji inwestycji parkingowych w polskich miastach.

Parkingi mają być budowane w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego. Jak podkreślają przedstawiciele City Parking Group, jest duża szansa na to, by partnerstwo publiczno – prywatne zaczęło rozwijać się w naszym kraju. Chodzi głównie o miejscowości, które są atrakcyjne pod względem turystycznym.

Warto wspomnieć o tym, że City Parking Group kontroluje ponad 160 tys. miejsc parkingowych. Oznacza to, że udział tej firmy w całym rynku branżowym w Polsce wynosi 10%. Natomiast Lord LB Asset Management zarządza czternastoma funduszami o wartości ponad 320 mln zł. Firma ta zajmuje się głównie nieruchomościami.

źródło: www.money.pl

top