UWAGA: Jeśli nie dopełnisz poniższych formalności do 31 grudnia 2020 r. Twoja firma będzie zobowiązana zwrócić przyznaną subwencję w całości.

Uprzejmie przypominamy, że Przedsiębiorcy, którzy zawarli Umowę Subwencji Finansowej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju zobowiązani są do przedstawienia w terminie do 31 grudnia 2020 r., w celu weryfikacji przez Bank, dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę była uprawniona do reprezentowania Przedsiębiorcy.

Dokumenty należy przedstawić w Banku w następujący sposób:

1. Jednoosobowe działalności gospodarcze.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, Bank zweryfikuje w serwisie CEIDG, czy osoba która złożyła wniosek jest właścicielem firmy.

Poprosimy Cię wtedy tylko o potwierdzenie w Systemie Internet Banking, że dane zawarte w CEIDG są zgodne ze stanem faktycznym.

W tej sytuacji nie musisz przesyłać do Banku żadnych dokumentów, musisz jednak potwierdzić swoje dane w Systemie Internet Banking (zaloguj się do archiwalnej wersji systemu).

Pobierz TUTAJ podręcznik opisujący sposób potwierdzenia danych dla jednoosobowych firm w systemie Internet Banking

W celu potwierdzenia, należy zalogować się do archiwalnej (poprzedniej) wersji systemu Internet Banking!

Jeśli wniosek PFR został złożony w Twoim imieniu przez inną osobę, skontaktuj się z Bankiem.

 

2. Spółki handlowe (spółki z o.o., komandytowe, jawne, akcyjne) – w przypadku reprezentacji jednoosobowej.

Jeśli złożyłeś wniosek Tarczy PFR jako wspólnik spółki handlowej i jesteś upoważniony w KRS do jednoosobowego reprezentowania Twojej firmy:

  • pobierz pełny odpis ze strony KRS – wyłącznie w formacie PDF
    uwaga: nie należy podpisywać ani zmieniać pobranego z KRS pliku PDF

  • zamieść pobrany dokument w Systemie Internet Banking (zaloguj się do archiwalnej wersji systemu).

Pobierz TUTAJ podręcznik opisujący sposób przekazania dokumentów dla spółki handlowej w Systemie Internet Banking.

W celu potwierdzenia, należy zalogować się do archiwalnej (poprzedniej) wersji systemu Internet Banking!

Jeśli złożyłeś wniosek Tarczy PFR jako wspólnik spółki handlowej i Twoja spółka posiada reprezentację wieloosobową, czyli wymagane jest oświadczenie woli więcej niż jednego wspólnika, lub sposób reprezentacji spółki nie wynika wprost z KRS, to wykonaj czynności opisane w punkcie 3.

 

3. Spółki cywilne oraz spółki handlowe i inne podmioty w przypadku reprezentacji wieloosobowej.

Osoba, która składała wniosek o subwencję PFR dla spółki cywilnej lub w przypadku reprezentacji wieloosobowej, musi dostarczyć do Banku poniższe dokumenty za siebie i wszystkich pozostałych wspólników:

  • wyciąg z CEIDG lub pełny odpis z KRS – wyłącznie w formacie PDF
    uwaga: nie należy podpisywać ani zmieniać pobranego z CEIDG/KRS pliku PDF
  • oświadczenie – wzór druku poniżej, które będzie podpisane notarialnie (lub elektronicznie wyłącznie podpisami kwalifikowanymi) przez wszystkich wspólników, bez względu na postanowienia umowy spółki

oświadczenie wraz z odpisem z KRS lub w wydrukami z CEIDG musi być załączone do każdego wniosku/odwołania, które uzyskały pełne lub częściowe przyznanie subwencji.

Uwaga: oświadczenie musi być podpisane notarialnie lub elektronicznie wyłącznie podpisami kwalifikowanymi.

Wzór oświadczenia i wzór pełnomocnictwa znajduje się tutaj: wzór_oświadczenia_TF_MSP_20200916.docx

Powyższe dokumenty w formie papierowej należy dostarczyć do placówki Banku obsługującej rachunek bieżący lub w przypadku podpisów elektronicznych przesłać na adres skrzynki email Banku.

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w Banku w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r

UWAGA: Jeśli nie dopełnisz poniższych formalności do 31 grudnia 2020 r. Twoja firma będzie zobowiązana zwrócić przyznaną subwencję w całości.

 

top