Pieniądze z PPK można będzie dostać w spadku

Pracownicze Plany Kapitałowe zrewolucjonizowały system oszczędności emerytalnych Polaków. Od lipca tego roku mogą w nim uczestniczyć osoby zatrudnione, wpłacając co miesiąc 2% swojej wypłaty. Pracownicy nie są jednak w tym sami – pracodawcy dokładają się 1,5%, a państwo w ciągu roku 240 zł. Oszczędności będzie można odebrać po 60. roku życia, w przypadku kobiet jak i mężczyzn. Co jednak stanie się z pieniędzmi po śmierci uczestnika PPK?

 

Pieniądze osoby, która płaciła składki na Pracownicze Plany Kapitałowe, będą mogły zostać przekazane w spadku, zarówno na etapie gromadzenia jak i wypłaty. W pierwszej kolejności otrzyma je główny spadkobierca majątku, chyba, że właściciel wskaże inną osobę. Istnieje jednak jeden wyjątek – jeśli w chwili zgonu uczestnik posiadał wspólnotę majątkową, połowa składek trafia do współmałżonka, niezależnie od wytypowanego spadkobiercy. Na przekazanie składek nie wpłynie wiek zmarłego uczestnika PPK, a pieniądze będą stanowić własność prywatną.

top