Pierwszy o takiej skali projekt w sektorze bankowości spółdzielczej – Bank Spółdzielczy Ziem Górskich KARPATIA

Już niebawem nastąpi partnerskie połączenie  trzech banków spółdzielczych o podobnej wielkości mierzonej kapitałami własnymi oraz sumą bilansową, a także o podobnej strukturze organizacyjnej. Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2020r. jednogłośnie zezwoliła na połączenie Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego z ETNO Bankiem Spółdzielczym oraz Bankiem Spółdzielczym Muszyna-Krynica Zdrój.

Rozmowę z prezesami zarządów tych banków opublikowaną w magazynie „Głos Banków Spółdzielczych przeczytasz tutaj: Głos Banków Spółdzielczych Nr 4 (2020)

top