PIT W 2019 ROKU ZA PODATNIKA ROZLICZY FISKUS

Od 1 stycznia do papierowej i elektronicznej formy rozliczania podatku dochodowego dochodzi kolejna – fiskus wypełni wszystkie deklaracje za nas. Obowiązek wypełnienia rozliczeń bierze na siebie Krajowa Administracja Skarbowa. To ona zajmie się wypełnianiem zeznań podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu pracownicy nie muszą już borykać się z wypełnianiem PIT-ów.

Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczy podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 można nic nie robić ? wtedy, z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane. Można je też zmodyfikować lub uzupełnić o dane, których nie ma KAS i następnie je zaakceptować. Dotyczy to przede wszystkim osób, które chciałyby przekazać 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego albo rozliczyć ulgi. Można też odrzucić przygotowane przez KAS zeznanie i rozliczyć się z fiskusem samodzielnie.

W zeznaniu przygotowanym przez KAS podatnicy będą mogli wskazać lub zaktualizować numer konta bankowego zgłoszony w urzędzie skarbowym do zwrotu nadpłaty. Z wypełnionym PIT-em będzie można zapoznać się na Portalu Podatkowym od 15 lutego do 30 kwietnia. Ewentualnego zwrotu podatku będziemy mogli się natomiast spodziewać po około 45 dniach. W przypadku papierowej deklaracji fiskus ma na to 90 dni.

Źródło: businessinsider.pl

top