PKB – w tym roku ma być lepiej

Jak podkreślają ekonomiści, w ubiegłym roku PKB wzrósł o 2,7%. To mniej niż w 2015 r., w którym zanotowano wzrost PKB aż o blisko 4 %. – Powodem takiej sytuacji jest wysoki wkład konsumpcji prywatnej (wydatki osób prywatnych) w PKB i niższe inwestycje w maszyny i urządzenia – oceniają znawcy rynku. 

Prognozy na nowy rok są jednak optymistyczne. W pierwszej połowie roku wciąż w PKB znaczną rolę będzie odgrywać konsumpcja prywatna, ale już w drugiej połowie nastąpi rozwój inwestycji. Ekonomiści przewidują, że w tym roku wskaźnik  może wzrosnąć o około 3 %.

Miernik PKB jest miarą wielkości gospodarki. Pokazuje wzrost gospodarczy i efekty pracy społeczeństwa danego kraju. PKB opisuje wartość dóbr i usług najczęściej na przestrzeni roku. Oblicza się PKB realny i nominalny. Nominalny według bieżącej wartości pieniądza, a realny według realnej wartości pieniądza, czyli nie biorąc pod uwagę inflacji.

Wskaźnik ten nie uwzględnia jednak liczby ludności, dlatego wprowadzono tzw. PKB per capita, czyli przeliczenie PKB na jednego mieszkańca.

top