Płace nadal rosną

We wrześniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6 proc. i wyniosło 6386,0 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6 proc.  i wyniosło 5084,56 zł.

W okresie dziewięciu miesięcy br. przeciętne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 4,4 proc. w sekcji „Informacja i komunikacja” do 9,5 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 6,8 proc. Dotyczy podmiotów, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z opublikowanymi w listopadzie danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się we wrześniu do 6,6% r/r wobec 6,8% w sierpniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego (7,1%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się we wrześniu o 3,9% wobec wzrostu o 3,8% w sierpniu.

 

Źródło: biznes.interia.pl

top