Plany ministra finansów i rozwoju dotyczące wznowienia w Polsce wydobycia gazu łupkowego

Być może za kilka lat w Polsce będzie wydobywany gaz łupkowy – mówi Mateusz Morawiecki, minister finansów i rozwoju. Podkreśla, że w naszym kraju gazu łupkowego jest dużo, jednak położony jest zbyt głęboko co utrudnia jego wydobycie.

Mateusz Morawiecki spotkał się w Waszyngtonie z amerykańskim ministrem energetyki Rickiem Perrym. Podobno rozmowy nie dotyczyły podjęcia decyzji o zakupie gazu z USA.

Temat jest jednak szeroko komentowany w społeczeństwie. Minister Morawiecki  zaznacza, że zakup gazu ze Stanów Zjednoczonych z pewnością przyczyniłby się do zwiększenia energetycznego bezpieczeństwa naszego kraju. Nie wyklucza się więc rozpoczęcia wydobywania gazu łupkowego w Polsce. Tym bardziej, żejak zaznaczył minister Morawiecki technologia wydobycia łupkowego gazu jest coraz tańsza.

Wydobycie surowca w Polsce będzie jednak trudniejsze niż w Ameryce, ponieważ w USA gaz łupkowy jest zlokalizowany na mniejszej głębokości niż w Polsce.

Podczas wizyty w Ameryce Mateusz Morawiecki mówił też o tym, jak ważne jest stworzenie zgodnego europejskiego rynku opierającego się na przepływie dóbr, usług, kapitału i ludzi.

Poza tym minister wspomniał również o niestabilności strefy euro. – Kraje mieszczące się na południu Europy mają inną sytuację niż kraje północne. Euro korzystne jest np. dla eksportu Niemiec, ale już Włosi mają gorszą sytuację – tłumaczył Morawiecki i podkreślał jak duży jest to problem.

Polski minister znalazł też czas na spotkanie z inwestorami w Nowym Jorku.

 

źródło: www.bankier.pl

top