Płatności bezgotówkowe w urzędach

Płatności bezgotówkowe w urzędach

Jak poinformowało Ministerstwo Rozwoju, 500 urzędów administracji publicznej w Polsce akceptuje płatności bezgotówkowe. Ogólnopolski program upowszechniania takich płatności w administracji publicznej ruszył cztery miesiące temu.

Do programu zgłosiło się ponad 740 urzędów z całej Polski. Umowę podpisano z 500 urzędami. Wyposażone one zostały w tradycyjne płatnicze terminale POS oraz usługę WebPOS Paybnet – rodzaj wirtualnego terminala, dzięki któremu płatności wykonywać można przez smartfona.

Warto wspomnieć o tym, że program jest darmowy – urzędy nie pokrywają kosztów instalacji oraz używania urządzeń. Klienci również nie ponoszą żadnych opłat.

Bezgotówkowe płatności w urzędach mają służyć cyfryzacji kraju. Z pewnością nowe rozwiązania wpłyną na zwiększenie popularności elektronicznych płatności. Poza tym, placówka, która oferuje taką opcję ułatwia sobie pracę. Nie bez znaczenia jest również fakt, że możliwość bezgotówkowych operacji finansowych wpłynie na postrzeganie danego urzędu przez społeczeństwo – będzie on uważany za nowoczesny, który spełnia wszystkie potrzeby klientów.

Jak pokazuje liczba urzędów zgłoszonych do programu, rozwiązanie to cieszy się dużym zainteresowaniem. Placówki widzą w płatnościach bezgotówkowych wiele korzyści.

źródło: www.bankier.pl

top