Podsumowanie 15 lat Polski w UE

Polska 1 maja 2004 roku przystąpiła do Unii Europejskiej, przez co rozwój naszej gospodarki uległ dużej zmianie. Z unijnych funduszy otrzymaliśmy 164 mld ?, które zostały przeznaczone głównie na rozbudowę infrastruktury.

 

Wolny rynek spowodował dynamiczny rozwój handlu, a polski eksport wynosi obecnie

ponad 200 mld ? rocznie, co oznacza jego trzykrotny wzrost. Poprawiła się jakość życia Polaków, zarabiamy więcej, mamy większe emerytury, trzykrotnie zmniejszyło się bezrobocie. Studenci w ramach projektu Discover EU mogą podróżować za darmo po całej Europie, natomiast program Erasmus+ pozwala na wymianę studentów między różnymi krajami. Ze środków unijnych realizuje się również programy profilaktyczne i prozdrowotne dla ludzi starszych. Polska na przestrzeni lat przegoniła Niemcy, Słowację, czy Czechy we wzroście Produktu Krajowego Brutto.

 

Sondaże społeczne wskazują, że ponad połowa naszych obywateli członkostwo w UE ocenia pozytywnie, neutralnie wypowiada się 36% Polaków, a tylko 10% ma negatywne nastawienie.

top