Szanowni Klienci,

informujemy, że ETNO Bank Spółdzielczy, 34-381 Radziechowy 700 będący właścicielem strony www udostępnia treści w poszanowaniu prywatności jego użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z portalu internetowego. Bank przy pomocy strony www nie przetwarza danych osobowych jego użytkowników. 

Korzystanie ze strony www jest jednoznaczne z akceptacją zasad przyjętej Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.

Wszelkie materiały, informacje, dane, w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone na stronie www są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Banku.

Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi rachunku oraz zgodnie z upoważnieniem Klienta, o ile takie zostanie Bankowi przez Klienta udzielone. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Bankiem, jednak zapewnia, z korzyścią dla Klienta, bieżące informowanie go o zmianach w ofercie i usługach Banku. Wykorzystywanie danych osobowych Klienta w zakresie przekraczającym realizację zawartej umowy z Bankiem, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta. Brak zgody Klienta na przetwarzanie danych osobowych w niektórych zakresach – może skutkować brakiem możliwości realizacji przez Bank wnioskowanej przez Klienta czynności.

Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.). Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania przez Bank danych osobowych oraz klauzule informacyjne – znajdziecie Państwo w zakładce „Informacje/ Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych RODO) „

Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii, zmiany prawa oraz rozwój oferty Banku powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.

top