Szanowni Klienci,

informujemy, że ETNO Bank Spółdzielczy, 34-381 Radziechowy 700 będący właścicielem strony www udostępnia treści w poszanowaniu prywatności jego użytkowników oraz dokłada szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności zarówno obecnych, jak i potencjalnych Klientów korzystających z portalu internetowego. Bank przy pomocy strony www nie przetwarza danych osobowych jego użytkowników. 

Korzystanie ze strony www jest jednoznaczne z akceptacją zasad przyjętej Polityki Prywatności oraz wyrażeniem zgody na używanie plików cookies.

Wszelkie materiały, informacje, dane, w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone na stronie www są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2016 poz. 666) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1410). Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody Banku.

Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są tylko w zakresie niezbędnym dla obsługi rachunku oraz zgodnie z upoważnieniem Klienta, o ile takie zostanie Bankowi przez Klienta udzielone. Zgoda Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z Bankiem, jednak zapewnia, z korzyścią dla Klienta, bieżące informowanie go o zmianach w ofercie i usługach Banku. Wykorzystywanie danych osobowych Klienta w zakresie przekraczającym realizację zawartej umowy z Bankiem, będzie możliwe pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.

Naszym założeniem jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych. Rozwój technologii, zmiany prawa oraz rozwój oferty Banku powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować na naszych stronach.

top