Polska, najlepszy kraj do inwestycji we Wschodniej i Centralnej Europie.

Zgodnie z najnowszymi wynikami rankingu Bloomberga Polska została określona najbardziej atrakcyjnym krajem dla inwestorów spośród wszystkich krajów Europy Wschodniej i Centralnej. Sukces ten zawdzięczamy w głównej mierze poprawiającej się infrastrukturze i rozwijającemu się rynkowi konsumentów.

    Zestawienie objęło 21 krajów regionu, a nasz kraj, wyprzedzając Węgry oraz Czechy, stanął na jego czele. Natomiast w rankingu światowym, który obejmował 214 krajów, Polska zajęła równie wysokie 26 miejsce.

    Analitycy Bloomberga podkreślają w raporcie najbardziej znaczące sukcesy naszego kraju, czyli:

  • silnie rozwiniętą gospodarkę, która pomimo kryzysu w 2008 roku, nie tylko zdołała uniknąć recesji, ale była również najszybciej rozwijającą się gospodarką w Unii Europejskiej,
  • modernizację infrastruktury, która przeciwdziałała negatywnym skutkom kryzysu w strefie euro na poziom wzrostu PKB,
  • mocną pozycję złotego, który w 2013 roku był drugą najbardziej stabilną walutą wobec euro,
  • konkurencyjność polskiego rynku pracy, w którym w latach 2009-2012 najmocniej wzrosła wydajność pracy w 34 krajach badanych przez OECD.

    Raport oparto na takich czynnikach jak stopień integracji gospodarczej, koszty transportu, pracy i towarów, czy koszty założenia firmy. Poddano ocenie także postrzeganie korupcji i uregulowania kwestii prawa własności.

Źródło:bankier.pl

top