Polska w czołówce UE w zużyciu prądu

Polska znalazła się wśród sześciu państw Unii Europejskiej, które zużyły najwięcej energii elektrycznej w maju tego roku. Najwięcej prądu zużyli Niemcy 33,94 tys. GWh, o ponad 5,5 tys. mniej niż w maju 2019 r. Na drugim miejscu znalazła się Francja – blisko 28,63 tys. GWh. Na trzecim miejscu pod względem wielkości wykorzystania prądu są Włosi – nieco ponad 22,67 tys. GWh. W Polsce zużycie energii elektrycznej wyniosło blisko 9,9 tys. GWh. Ogólne zużycie energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej było niższe o 10,5 proc. niż najniższe wartości w maju w latach 2016-2019. Wpływ na mniejsze zużycie prądu miała pandemia COVID-19 i związane z nią restrykcje wprowadzane w większości państw członkowskich – należały do nich m.in. zamknięcie restauracji, szkół, hoteli, fabryk oraz home office części pracowników.

Źródło: Eurostat

top