Polski eksport rośnie w siłę.

Według najnowszych danych Narodowego Banku Polskiego, bieżący deficyt polskiego eksportu wyniósł we wrześniu bieżącego roku 1 024 mln i znacznie wzrósł w stosunku do sierpnia, kiedy to jego wartość wyniosła 785 mln euro.

Ponadto, dodatnie saldo obrotów towarowych w wysokości 673 mln euro, które wzrosło w porównaniu do września 2012 r. aż o 636 mln euro, jest wynikiem imponującej wartości eksportu towarów w wysokości 13 896 mln euro i importu na poziomie 13 223 mln euro.
Co więcej, NBP podaje, że w analizowanym miesiącu w stosunku do września 2012 roku, odnotowano znaczny przyrost eksportu nad importem towarów. Porównując dane bieżące z danymi z ubiegłego roku stwierdzono, że eksport towarów wzrósł o 1 043 mln euro (wzrost dynamiki o 8,1 p.p.) a import o 407 mln euro (wzrost dynamiki o 3,2 p.p.).

NBP podał również, że saldo bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym kraju jest dodatnie i na koniec września 2013 r. wyniosło 539 mln euro.

Źródło: wnp.pl

top