Prognozy Ministerstwa Finansów

Dwuletnie prognozy wydatków i dochodów opracowywać będzie Ministerstwo Finansów. Ma to wpłynąć na stabilizację publicznych finansów.

Zmiany mają zostać uwzględnione w nowelizacji ustawy o finansach publicznych, nad którą pracuje resort finansów. Ministerstwo chce wprowadzić prognozy dochodów i wydatków na okres dwóch następnych lat. Ma to być regularna praktyka. Prognozy przyjmowane będą przy uchwalaniu ustaw budżetowych. Takie bieżące obserwacje sprawią, że zrezygnuje się z wieloletniego planowania finansów.

Poza tym zdecydowano uprościć budżetowy proces. Jak informuje Ministerstwo Finansów wybrane elementy budżetu zadaniowego zostaną zastąpione innymi opcjami. Urzędnicy chcą również poprawić użyteczność audytu wewnętrznego. Jak? Umożliwią przeprowadzenie zadań audytowych na prośbę ministrów stojących na czele działów rządowej administracji. Ważna jest również kwestia kwalifikacji niezbędnych do realizowania audytu. Ministerstwo chce ujednolicić uzyskiwanie tych kompetencji wykorzystując do tego celu Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Lecha Kaczyńskiego.   

Zmiany mają głównie na celu zapewnienie stabilizacji finansowej. Ministerstwo chce, by był to początek większych budżetowych regulacji. W lipcu ub.r. rząd przyjął najważniejsze, biorąc pod uwagę dobre zarządzanie pieniędzmi publicznymi, kierunki reformy budżetowej.

 

źródło: www.money.pl

top