Program Rodzina 500+ i Dobry start

W Systemie Bankowości Elektronicznej ETNO Banku Spółdzielczego obsługujemy Wnioski o świadczenie wychowawcze z Programu Rodzina 500+ oraz Wnioski o świadczenie Dobry start.

Rolą banku jest umożliwienie złożenia Wniosku. Nie będziemy weryfikować danych, ani prowadzić dalszych działań w zakresie obsługi Wniosków. Weryfikacja wniosku i decyzja o przyznaniu świadczenia wychowawczego to zadanie gminy, do której wniosek został złożony.

Szczegóły o programach:

Rodzina 500+  https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

Dobry start   https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

Wiosek można złożyć tutaj:  https://konto.etnobank.pl/

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI

top