Program unijny „Łącząc Europę”.

Wraz z wejściem w życie budżetu Unii Europejskiej, Polska poza już przyznanymi środkami na rozwój polityki spójności, ma szansę na dodatkowe 3 mld euro w ramach programu Łącząc Europę. Program powołano w celu finansowania inwestycji w energetykę, transport i telekomunikację, a głównym warunkiem uzyskania dofinansowania jest przygotowanie rzeczowych i dobrze opracowanych projektów.

Charakter projektów powinien skupiać się na inwestycjach elektroenergetycznych, transportowych i telekomunikacyjnych, bowiem te 3 obszary mają największe szanse uzyskania poparcia Komisji Europejskiej w trakcie rozpatrywania zgłoszeń z krajów Wspólnoty.

Pozyskane w ten sposób środki mają być lokowane przede wszystkim w istniejącym już polskim programie Infrastruktura i Środowisko, jak również w programach regionalnych, które w przypadku byłych miast wojewódzkich będą służyły dofinansowaniu inwestycji komunikacyjnych.

top