Promocyjne lokaty EXTRA w Etno Banku Spółdzielczym

PROMOCJA!!!

 

Tylko do 15 października 2015 roku promocyjne lokaty1) dla osób fizycznych w ofercie ETNO Banku Spółdzielczego:

 

LOKATA EXTRA 6M – 2,40%

LOKATA EXTRA 12M – 2,70%

 

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZEJ ATRAKCYJNEJ OFERTY DEPOZYTOWEJ.

 

1) Lokaty specjalne o charakterze promocyjnym, z oprocentowaniem zmiennym w stosunku rocznym, przyjmowane są do dnia zakończenia promocji, na warunkach wskazanych w Regulaminie produktu objętego promocją, obejmujące „nowe środki” w rozumieniu Regulaminu.

top