Przedsiębiorcy wspierani przez resort gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki opracowało projekt ustawy (będący już w trakcie uzgodnień), która ma w znaczący sposób ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej i pozwolić na oszczędności w wysokości około 1 mld zł dla małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt zakłada wiele uproszczeń w ponad 30 aktualnych aktach prawnych, a jego autorzy zgodnie twierdzą, że w ten sposób firmy otrzymają szanse na rozwój i ekspansję swojej działalności, co w konsekwencji przełoży się na dalszy wzrost polskiej gospodarki.

Główne zmiany, jakie przewidziano w ustawie, dotyczą między innymi:

 

  • procedur kontrolnych w polskich portach morskich,
  • prawa celnego i podatkowego,
  • prawa ochrony środowiska,
  • ubezpieczeń społecznych,
  • administrowania danymi osobowymi,
  • przepisów, które regulują podpis elektroniczny i dostęp do informacji publicznej.

Ministerstwo Gospodarki przewiduje, że zmiany wprowadzone nową ustawą pozwolą na przykład na zwolnienie z podatku dochodowego dowozu do pracy organizowanego przez pracodawcę, jak również upowszechnić publikowanie orzeczeń sądowych na stronach BIP, czy znieść obowiązek weryfikacji danych zgłaszanych do ZUS przez płatników składek. Inne zmiany to skrócenie czasu trwania kontroli granicznych w portach morskich (do 24 godzin) i zachowanie ważności orzeczenia lekarskiego w przypadku zmiany pracodawcy.

 

Ministerstwo Gospodarki prognozuje również, że czas, który do tej pory przedsiębiorcy poświęcali na wykonywanie obowiązków informacyjnych, zostanie w dużej mierze zredukowany.

 

Źródło:wnp.pl

top