Miło nam poinformować, iż Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach zwyciężyło w VIII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Edukacja Regionalna w Szkole.

Tematem przewodnim konkursu były słowa św. Jana Pawła II: ,,Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu..”. Aktualny konkurs ukierunkowany był na wykorzystanie w przyszłości obecnego potencjału regionalnego, historycznego, kulturowego i przyrodniczego rodzinnej miejscowości.  Nasze Przedszkolaki, pod kierunkiem swoich opiekunów, realizowały regionalny projekt pod nazwą ,,Gdzie jesteśmy…Dokąd zmierzamy…Nasza przyszłość w Radziechowach”. 

   

W ramach projektu szczególny nacisk położono na badanie potencjału i walorów naszej miejscowości pod kątem przystosowania do dalszego jej rozwoju i tworzenia coraz lepszych warunków życia dla społeczeństwa. Zrealizowany projekt (wraz z filmem przedstawiającym wiadomości lokalne z 2030 r.) został oceniony najwyżej ze wszystkich prac nadesłanych przez placówki oświatowe (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) biorące udział w konkursie, stając się jednocześnie przepustką do udziału Przedszkola w finale konkursu  w Koszęcinie. W wielomiesięczną realizację zadań związanych z konkursem zaangażowana była cała społeczność Przedszkola.

W finale Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach reprezentował zespół przedszkolaków w składzie: Emilia Biela, Anna Dobosz,  Wiktoria Bełciak, Maksymilian Dziki, Szymon Kupczak i Nikodem Mika pod opieką wychowawczyń: Mirosławy Szali, Barbary Kantyki i Alicji Kąkol.

W scenerii pałacowej siedziby zespołu ,,Śląsk” w Koszęcinie finaliści  odgrywali scenkę reklamującą produkt regionalny popularny w 2030r. (miód z Radziechowskiej Barci), prezentowali tradycyjną piosenkę ludową (hajduk) oraz sprawdzali swoją wiedzę regionalną rozwiązując zadania konkursowe. Autorom najlepszych działań na temat ,,Jak widzisz przyszłość swojego regionu w 2030 roku” nagrody wręczyli wicewojewoda śląski Mariusz Trepka oraz kurator oświaty Urszula Bauer. 

W finale wojewódzkiego konkursu Edukacja Regionalna w Szkole radziechowskie Przedszkole brało udział już czwarty raz, realizując po drodze wiele wartościowych projektów skierowanych do środowiska. Tegoroczne zwycięstwo w konkursie jest jednak największym dotychczasowym sukcesem placówki, która w ten sposób zaznaczyła swoją obecność  jako Przedszkole im. Władysława Pieronka w Radziechowach.

Serdecznie gratulujemy !

Źródło: www.radziechowy-wieprz

top