Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków 2012

27 kwietnia 2012 roku w Sali Domu Ludowego  w Przybędzy odbył się VIII Gminny PrzeglądTwórczości Artystycznej Przedszkolaków.
Uczestnicy konkursu rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Radziechowy-Wieprz i Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu.
W zmaganiach konkursowych  udział wzięły przedszkolaki z ośmiu przedszkoli z terenu Gminy Radziechowy-Wieprz.
Przegląd z roku na rok cieszy się dużym zainteresowaniem a poziom artystyczny występów dzieci jest coraz wyższy.
Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale . Dzieci zachwycały pięknymi strojami i bogactwem form artystycznych. Elementy folklorystyczne przeplatały się z tańcami współczesnymi, przepiękne inscenizacje wierszy z montażami słowno-muzycznymi.
Poziom był bardzo wyrównany, dlatego też komisja miało bardzo poważny problem w wyłonieniu zwycięzców.

Lista zwycięzców :

I miejsce- Publiczne Przedszkole nr 2 w Radziechowach
II miejsce-Publiczne Przedszkole w Juszczynie
III miejsce – Publiczne Przedszkole w Przybędzy
IV miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieprzu
V miejsce – ZSP Publiczne Przedszkole w Bystrej
VI miejsce – Oddział Przedszkolny w Brzuśniku
VII miejsce – Publiczne Przedszkole  nr 2 w Wieprzu
VIII miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 w Radziechowach

Wyróżnienie za kultywowanie tradycji regionalnych otrzymało:

Publiczne Przedszkole nr 1 w Radziechowach

Sponsorem nagród był Wójt Gminy i Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu a także dyrektor Gminnego  Centrum Kultury, Promocji, Turystyki Radziechowy-Wieprz.

 

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM !

 
top