Przerwa w pracy. Jaka?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dostępnych jest kilka rodzajów przerw w pracy. Najczęściej stosowane są przerwy o długości 15 minut, które wliczane są do czasu pracy oraz godzinna przerwa, której nie wlicza się do czasu pracy. Osoby pracujące przy komputerze mają dodatkowo prawo do 5-minutowych przerw również wliczanych do czasu pracy. Przerwa w pracy trwająca 15 minut i wliczana do czasu pracy jest najbardziej rozpowszechnioną jej formą. Potocznie nazywana jest ona przerwą śniadaniową, ponieważ w jej trakcie spożywa się najczęściej posiłek. Prawo do niej zyskuje się, kiedy dobowy wymiar pracy nie jest mniejszy niż 6 godzin.

Przysługuje ona wszystkim, bez względu na wymiar etatu. Jeżeli tylko dana osoba pracuje co najmniej 6 godzin, pracodawca nie ma prawa odmówić jej swojemu pracownikowi. Pracownik nie może się jej zrzec, nawet podpisując stosowne porozumienie. Jednocześnie pracodawca ma prawo samodzielnie określić czas, kiedy jego pracownik może z niej skorzystać. W trakcie przerwy śniadaniowej pracownik nie powinien opuszczać terytorium firmy. Wówczas jeżeli doszłoby do wypadku, nie byłby on zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca ma prawo do wprowadzenia jednej przerwy trwającej przez godzinę, która to nie jest wliczana do czasu pracy. Można ją wprowadzić za pomocą regulaminu, umowy o pracę albo w układzie zbiorowym pracy. Taka przerwa nie może być dłuższa niż 60 minut, może natomiast być nieco krótsza. Ta przerwa przeznaczona ma być na zjedzenie posiłku. Czasami może zostać wykorzystana także na załatwienie przez pracownika jego prywatnych spraw.

 Praca przy komputerze obecnie jest standardem w większości firm. Jednak takie stanowisko wcale nie jest korzystne dla ludzkiego organizmu. W związku z tym zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z 1998 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracownikowi przysługuje prawo do 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przed ekranem komputera.

Źródło: money.pl

top